Gebruiksvoorwaarden telefoonarchief.nl
Privacy

Telefoonarchief.nl neemt uw privacy zeer serieus. Wij verstrekken geen informatie over de door u ingevoerde zoektermen, locatie en opgevraagde informatie. Daarnaast maakt deze website geen gebruik van cookies. Adverteerders op onze pagina's kunnen dat eventueel wel doen, echter zonder gegevens van de door u ingevoerde zoektermen en daar uit vloeiende zoekresultaten.
Om u beter van dienst te kunnen zijn geeft onze webserver locatie gebaseerde informatie. U wordt vooraf gevraagd of u instemt met locatie gebaseerde informatie. Daarnaast kunt u een afwijkende locatie invoeren in de vorm van een postcode ten behoeve van een op locatie gebaseerde sortering in de zoekresultaten. Ook laatstgenoemde informatie wordt niet verstrekt aan derden.

Verwijderen en toevoegen van persoonsgegevens

Indien u verwijderd wilt worden stuurt u ons een bericht, wij verwijderen u direct en zonder opgaaf van reden. Indien u toegevoegd wilt worden kunt u gebruik maken van dit invulformulier. Om te voorkomen dat u anderen en niet uzelf toevoegt hebben wij een controle mechanisme actief. U belt ter controle met het door u ingevoerde nummer 1x naar een door ons controleerbare vaste lijn. Alleen op basis van deze controle kunnen nummers toegevoegd worden.

Aansprakelijkheid

Telefoonarchief.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en mogelijk voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetsite of met de onmogelijkheid de internetsite te kunnen raadplegen. Het wel of juist niet gebruiken van de resultaten getoond op deze website en daarmee samenhangende informatie is op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van telefoonarchief.nl